تدوین محورهای جشنواره پژوهش و نوآوری / تاکید بر شعار رشد تولید و مهار تورم در مدیریت شهری

جلسه شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، عطاءالله رفیعی آتانی، رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره و رئیس مرکز مطالعات و برنامه¬ریزی شهر تهران، بر پژوهشی‌تر شدن مرکز تاکید کرد و گفت: هدف اصلی این جشنواره دستیابی به دستاوردهای جدید علمی است که از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی در حوزه مدیریت شهری و روستایی ارائه خواهد شد. وی تاکید کرد: دبیرخانه جشنواره نسبت به شناسایی و ارزیابی برترین‌های حوزه مدیریت شهری و روستایی اقدام خواهد نمود و ایده‌های شاخص شناسایی شده، از طریق مرکز مطالعات به بهره¬برداری خواهد رسید.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با تاکید بر اینکه ایجاد فضای تعاملی در جامعه علمی و ایجاد بستر لازم جهت گفتمان شهری جزو اهداف اساسی این جشنواره است، اظهار کرد: در این دوره، کاربست و تحقق پذیری طرح های پژوهشی مورد تاکید قرار خواهد گرفت و باید عملگرایانه‌تر به ارزیابی پروژه‌ها بپردازیم.
رئیس شورای سیاست گذاری ادامه داد: در این دوره جشنواره، وجهه بین المللی مطرح شده است، چرا که باید حرف جهان را بشنویم و برای آنها ایده داشته باشیم.
لزوم بهره‌گیری از تجارب سازمان‌های بین‌المللی در پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز با حضور در این جلسه با تاکید بر اینکه باید به دنبال راه¬ حل¬های عملی باشیم، گفت: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند برای رفع مسائل، راه¬حل‌های میانبر و موثر ارائه نماید.
وی افزود: باید در جشنواره مذکور ارائه تجارب سازمان‌های بین‌المللی را شاهد باشیم و شهرداران استان‌های مختلف نیز حضور داشته باشند، چراکه این امر زمینه طرح نوآورانه و خلاقانه مسائل را به دنبال خواهد داشت.
عدالت شهری مبنای فعالیت مدیریت شهری
میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته بودجه این شورا نیز اظهار کرد: کاربست پژوهشی یک رویکرد است و می‌توان در ارزیابی همه محورها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین دوره جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی در آذرماه سال جاری، گفت: باید به صورت تخصصی راجع به راهبردها صحبت کنیم و عدالت شهری را مد نظر قرار دهیم؛ همچنین باید از دانش و تجربیاتی که تجمیع شده استفاده حداکثری صورت گیرد تا یک خروجی معین تدوین شود.
تاکید بر توجه ویژه به برنامه هفتم توسعه کشور و برنامه چهارم توسعه مدیریت شهری تهران در محورهای جشنواره
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران و نیز عضو شورای سیاست گذاری پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، گفت: بر اساس آسیب شناسی و دیدگاه‌های نظری که شورای ششم آغاز کرده، برنامه چهارم توسعه مدیریت شهری شهر تهران مصوب شده است که محورهای جشنواره را می‌توان بر این اساس تعیین کرد.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال دستیابی به شهر و شهروند هوشمند هستیم، عنوان کرد: در آستانه نهایی شدن برنامه هفتم توسعه کشور هستیم، لذا ضرورت دارد در تدوین محورهای جشنواره، به این برنامه هم توجه شود.
پیشنهاد تعیین عدالت جغرافیایی به عنوان یکی از محورهای جشنواره
جواد وزیری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز با حضور در این جلسه عنوان کرد: باید در خصوص راهبردهای مدیریتی شهر تهران بحث و گفت ‌و گوهای سامانه‌مندی انجام شود. وی افزود: ما در پژوهش‌ها به دنبال ایجاد فهم مشترک هستیم، لذا باید طرح مساله نوشته شود و عدالت جغرافیایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بهر‌ه‌گیری از سیاست همسایگی و فرصت‌های موجود
موسی پورموسوی، مشاور عالی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، از دیگر حاضران در این جلسه، با تاکید بر اینکه جشنواره مذکور به دنبال معرفی افرادی است که حل مشکلات و راهبرد آنها را در دستور کار دارند، گفت: خوشبختانه در این دولت سیاست همسایگی دنبال می‌شود، ما نیز باید آن را مبنای کار قرار دهیم و در پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری از کشورهای همسایه جهت مشارکت و حضور در تهران دعوت کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طی دو دهه اخیر شهرگریزی رخ داده است و نواحی روستایی تحت اشغال درآمدند، از این رو عدالت جغرافیایی و عدالت توزیعی باید در مقالات و طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد. مشاور عالی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بر عدالت به عنوان یکی از محورهای ویژه جشنواره تاکید کرد.

تهیه ویژه‌نامه دو زبانه از پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
محمد حسین بوچانی، رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مشاور معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران و شورای عالی استان‌ها، در جلسه شورای سیاست گذاری پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، اظهار کرد: در این جشنواره باید به عدالت شهری و نوآوری توجه شود و عدالت شهری به عنوان محور اصلی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این جشنواره باید برای پژوهشگران متعددی که حضور می‌یابند، آورده‌ای به همراه داشته باشد، گفت: داوری‌ها قطعا بدون جهت‌گیری انجام می‌شود و با توجه به اینکه بحث بین المللی بودن مطرح است، پیشنهاد می‌کنم ویژه‌نامه‌ها و یادداشت‌های دقیقی با ترجمه در چندین زبان در تمامی حوزه‌ها تهیه شود و با مراجع بین‌المللی جهت دریافت ایده‌ها و حضور آنها در جشنواره مکاتبه صورت گیرد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران و شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: تهران باید الگوی جهان اسلام شود، لذا می‌توان در سال‌های آتی دستاوردهای شهرهای اسلامی را در قالب یک نمایشگاه ارائه داد؛ چرا که در طرح جامع و چشم‌انداز شهر تهران نیز به آن پرداخته شده است.
تاکید بر شعار رشد تولید و مهار تورم در مدیریت شهری
اسمعیل زیارتی، رئیس مرکز پژوهش ‌و آموزش شورای عالی استان‌ها، نیز بر موضوع کاربست پژوهش‌ها تاکید کرد و گفت: کاربست پژوهش‌ها باید به تفکیک تعیین شود و متخصصان حوزه‌های مختلف دغدغه تحقق پذیری طرح ها را داشته باشند.
وی با اشاره به شعار سال مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید” عنوان کرد: باید جایگاه مدیریت شهری و نقش آن در رشد تولید و مهار تورم مشخص شود.
رئیس مرکز پژوهش و آموزش شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم پس از جشنواره نیز کمیته کاربست پژوهش‌ها تشکیل شود و تا جشنواره بعدی با برگزاری جلسات نتایج جشنواره پانزدهم را به اجرا رساند.
پیشنهاد تهیه پنل آموزشی برای مدیران شهری
احسان متوسلیان، مشاور شهردار و دبیرکل مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با بیان اینکه محورهای جشنواره باید کاربردی شوند، گفت: جشنواره پژوهش و نوآوری باید بر حل معضلات تاکید نماید.
وی افزود: در این جشنواره همچنین می‌توان به منظور کاربردی‌تر شدن موضوعات، پنل آموزشی برای مدیران شهری را در دستور کار قرار داد.
تاکید بر پایش علمی سیاست‌های شهرداری تهران
علیرضا رهایی، سرپرست معاونت مطالعات زیرساخت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران و دبیر علمی جشنواره، گفت: در این دوره مقرر شده اطلاع‌رسانی به کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی صورت گیرد و تاکنون برای یکصد دانشگاه داخلی اطلاع رسانی شده است.
علی‌اکبر لطفی، نماینده اداره مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی نیز تصریح کرد: پایش و ارزیابی سیاست‌های شهرداری به صورت علمی باید یکی از خروجی‌های همایش باشد.
تعیین محورهای پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
فرهاد محبتی، دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، به تشریح تاریخچه برگزاری جشنواره مذکور پرداخت و گفت: جشنواره‌ پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، شناسایی تجربیات مدیریت شهری، تعامل با شهرهای ایران، شبکه‌سازی نخبگانی، شناسایی برترین‌های دانشی و تقدیر از پژوهشگران را دنبال می‌کند.
وی در ادامه محورهای این جشنواره را مطرح و عنوان کرد: معماری و شهرسازی، خدمات شهری، محیط‌زیست، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، کاربست پژوهشی، حمل و نقل و ترافیک، فناوری‌های نوین شهری، زیرساخت و عمران شهری، ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری، پایش و ارزیابی سیاست‌های شهری، آینده پژوهی و آینده‌نگری شهری، حقوق شهری و حکمرانی روستایی محورهای پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری خواهد بود.
محبتی از دریافت ۴۷ هزار و ۴۵۴ اثر در ۱۴ دوره از جشنواره‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری خبر داد و اظهار کرد: از این میان ۵۵۷ نفر برگزیده شده‌اند‌.
دبیر اجرایی پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، افزود: ایجاد شبکه پژوهشگران حوزه مدیریت شهری به منظور تبادل اطلاعات و توسعه تعاملات و ایجاد بانک اطلاعات متخصصان حوزه مدیریت شهری از دیگر اقداماتی است که در راستای جشنواره مذکور صورت گرفته است.
وی در پایان اقدامات شاخص دوره‌های پیشین جشنواره پژوهش و نوآوری و وظایف شورای سیاست گذاری را تبیین کرد و گفت: در این دوره، مقاله، پایان‌نامه، کتاب، طرح پژوهشی و ایده‌های خلاقانه قالب‌های ارسال آثار هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا